Bio

NL

Mijn werk bestaat uit een assemblage van zeer diverse materialen, die volgens een idiosyncratische logica met elkaar worden gecombineerd in een installatie of in een sculptuur. In deze veelvuldigheid aan materiaal en de daarbij behorende contexten ontstaan verwijzingen naar een narratief dat zich bijna laat lezen door de (ver)houdingen die de materialen aannemen ten opzichte van elkaar. De onderlinge tactiliteit is daarbij van groot belang; het trachten te vatten van de gevoelswaarde middels een proces van intuïtie naar interpretatie tot betekenis, om zo het narratieve vorm te geven. Er ontstaat een persoonlijke theorie vol naïeve verlangens en poëtische oplossingen.

Het belangrijkste aan de logica waarnaar ik werk, is het opzoeken van de grens van het onbestaande, het verhaal dat niet verteld kan worden. Deze grens situeert zich tussen beeld en taal in. De gedachtes die hieruit voortkomen zijn in een constante beweging die ik probeer stil te zetten om tot een denkbeeld te komen. De logica hierbij is niet gebonden aan één medium. Naast installaties en sculpturen maak ik ook (muur)tekeningen en schilderijen. Alles wat ik maak is verbonden met elkaar. De tekeningen geven een duidelijke inkijk in de stroom van mijn gedachten en vragen, en geven weer hoe verschillende werken uit elkaar voortvloeien. In mijn atelier ben ik altijd met meerdere beelden tegelijk bezig. Onderdelen wachten en vinden elkaar in een gedirigeerd toeval.

ENG

I primarily work with the media sculpture and installation. Why I use these media? Because of the physical presence of the material, it’s tactility and the possibility to combine different materials and objects, each with there own context and connotation. In this multiplicity of material with their corresponding context referrals arise of a veiled narrative. I try to grasp the emotional value through a process that moves from intuition to interpretation to meaning,giving form to the narrative. A personal theory is created, full of naive desires, poetic solutions and serious fun.

The works I make are assemblages consisting of a variety of materials, combined to make tactile installations, according to a strong idiosyncratic logic. By drawing this logic becomes clearer, connections appear and new work emerges. While working, my thoughts move between image and text. Therefore, language plays an important role in reflecting on the subconscious creative process. In my atelier I work on several different pieces at the same time, during which component parts may move from one piece to another to find their place within a process of controlled coincidence. The result is a collection of works bearing the traces of an underlying dialogue, sometimes evoking an architectural, playful, archetypal, naïve or metaphysical gesture.

SUPPORTED BY